ลุงเนเอาจริง!บุรีรัมย์จับพวกแหกกฏกักตัวสนามช้าง

เนเอาจริง!บุรีรัมย์จับพวกทำผิดกฏกักตัวสนามช้าง กับ นักเตะ ในทีม

02/04/2020
ลุงเนเอาจริง!บุรีรัมย์จับพวกแหกกฏกักตัวสนามช้าง

ลุงเนเอาจริง!บุรีรัมย์จับพวกแหกกฏกักตัวสนามช้างไม่เว้นแม่จะเป็น นักเตะ ในทีม

ลุงเนเอาจริง! บุรีรัมย์ จับพวกแหกกฏกักตัวสนามช้างจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเชิญตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ฝ่าฝืน พรบ.โรคติดต่อใน ประเทศไทย ไม่ยอมกักตนเอง 14 วัน ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคไปอยู่ในศูนย์กักกันผู้กระทำผิดที่จังหวัดจัดเตรียมไว้กำหนดให้สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต เป็นศูนย์กักกัน ผู้กระทำความผิด โดยได้รับการสนับสนุนจากนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เพื่อประโยชน์ นักเตะ ในทีม ในการป้องกัน และควบคุมติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมเชิญตัวผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ที่ฝ่าฝืน พรบ.โรคติดต่อ ไม่ยอมกักตนเอง 14 วัน ที่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังโรคไปอยู่ในศูนย์กักกันผู้กระทำผิดที่จังหวัดจัดเตรียมไว้

สำหรับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวเองอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน อย่างเคร่งครัด แต่ไม่ปฏิบัติตนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ จะต้องถูกเชิญตัวไปอยู่ในสถานที่แห่งนี้จนครบ 14 วันผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 และพำนักในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ ต้อง..1. ต้องลงทะเบียน และจะต้องกักตัวเอง 14 วันที่บ้าน2. ต้องแยกสิ่งของเครื่องใช้กับคนในครอบครัว3. ต้องไม่ออกไปในที่สาธารณะซึ่งจะมีระบบติดตาม หากพบว่าออกนอกพื้นที่เกินระยะ 50 เมตร จะมีการแจ้งเตือน หากยังไม่ฟังมีการฝ่าฝืน จะมีเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย และนำส่งสถานที่กักกันแห่งนี้ และเฝ้าดูอาการป่วยเป็นระยะเวลา 14 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเชื้อ โควิด 19 ไปแพร่ระบาดต่อในหมู่บ้านชุมชนจึงขอแจ้งไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ว่า เราดำเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้พี่น้องได้กลับมาใช้ชีวิตโดยปกติ โดยเร็ว ในระยะนี้การใช้ชีวิติอาจไม่มีความสะดวก จะต้องอยู่ที่บ้านจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินอกจากนั้นแล้วสถานที่แห่งนี้ยังได้จัดตั้ง เป็นศูนย์ปฏิบัติการตอบข้อซักถาม ตอบข้อสงสัยต่างๆในทุกช่องทาง รวมถึงรับแจ้งข้อมูลข่าวสารผู้กระทำผิดหรือฝ่าฝืนคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ด้วย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ และสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด นักเตะ