บิ๊กแชมป์

บิ๊กแชมป์ เผยศึก T1-T4 หลังการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ส่อเลื่อนอีกรอบ

25/03/2020
บิ๊กแชมป์

บิ๊กแชมป์

บิ๊กแชมป์ ชี้ในไม่ช้าไทยลีก ส่อแววเลื่อนอีกรอบหลัง รัฐบาลประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ควบคุมโควิด19 ทุกๆทีมต้องติดตามสถานะการให้ทัน พร้อมให้ความรวมมือกับภาครัฐ

หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีออกมาประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ โควิด-19 เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 โดยมีผลเริ่มใช้ในวันที่ 26 มี.ค.นี้ ทำให้มีความเป็นไปได้ว่าการแข่งขันฟุตบอลลีกภายในประเทศตั้งแต่ระดับ T1 – T4 ที่เดิมกำหนดจะกลับมาแข่งขันแบบปิดในระหว่างวันที่ 18 – 19 เม.ย.นี้ ส่อแววต้องเลื่อนออกไปอีกครั้ง

โดย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน คืออำนาจพิเศษในการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถาน หรือ “เคอร์ฟิว” ดังนี้…

1. ห้ามมิให้บุคคลใดออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้น

2. ห้ามมิให้มีการชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ หรือกระทำการใดอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย

3. ห้ามการเสนอข่าว การจำหน่าย หรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือ สิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน

4. ห้ามการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ หรือกำหนดเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะ

5. ห้ามการใช้อาคาร หรือเข้าไปหรืออยู่ในสถานที่ใด ๆ

6. ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนดังกล่าว หรือห้ามผู้ใดเข้าไปในพื้นที่ที่กำหนด